Attractions touristiques

Turnul Satului
Turnul Satului

Situat între cele mai importante două pieţe ale oraşului, mai precis la colţul dinspre miază-noapte – răsărit al Pieţei Mari, Turnul Sfatului a fost din totdeauna simbolul caracteristic al oraşului Sibiu. Numele turnului provine de la funcţia de apărare asupra porţii de intrare în cea de-a doua incintă de fortificaţii, situată în imediata apropiere a clădirii ce adăpostea primăria Sibiului, menţionată documentar în anul 1324.

Muzeul Brukenthal
Muzeul Brukenthal

După revenirea sa la Sibiu, în calitate de Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei (1777-1787), baronul Samuel von Brukenthal şi-a adus şi colecţiile, iar Calendarul lui Hochmeister pe anul 1790 menţionează printre atracţiile oraşului, pinacoteca, formată din 800 de tablouri şi dispusă în 13 săli ale Palatului Brukenthal. Pe parcursul timpului, colecţiile s-au îmbogăţit atât prin achiziţii, cât şi prin donaţii. În acest moment, etajele I şi II ale Palatului Brukenthal găzduiesc una din cele mai importante galerii de artă europeană din România.

Muzeul „Astra”
Muzeul „Astra”

Muzeul în aer liber din Dumbravă Sibiului prezintă sinteza civilizaţiei populare tradiţionale de pe teritoriul României, fiind una din cele mai importante instituţii de acest profil din Europa, atât prin patrimoniul cultural reprezentat aici cât şi prin programele culturale şi educaţionale pe care le dezvoltă.

Catedrala ortodoxă “Sfânta Treime”
Catedrala ortodoxă “Sfânta Treime”

Catedrala ortodoxă cu hramul „Sfânta Treime” a fost construită între anii 1902 – 1906 de către arhitecţii Virgil Nagy şi Iosif Kamner din Budapesta. Prezintă caracteristicile unei bazilici bizantine fiind o copie la scară redusă a bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol.

Zidurile și turnurile de apărare
Zidurile și turnurile de apărare

Fortificarea oraşului Sibiu a început la sfârşitul sec. XII. Prima incintă de fortificaţie a fost ridicată în jurul actualei Pieţe Huet. Extensia rapidă a oraşului şi accentuarea pericolelor atacurilor otomane, fac necesare construirea incintelor a II-a, a III-a şi a IV-a, care cuprind întreg oraşul de sus şi întreg oraşul de jos; Ulterior aceste fortificaţii vor fi întărite prin bastioane, Sibiul devenind cea mai puternică cetate medievală din această parte a Europei.